Month: May 2024

Vad är några av de regler som F1-förare måste följa?

I Formel 1, en av världens mest prestigefyllda motorsporter, spelar regler en avgörande roll för att säkerställa rättvis tävling och förarnas säkerhet. Dessa regler täcker allt från körbeteende och banbegränsningar till säkerhetsföreskrifter och tekniska specifikationer för bilarna. Genom att följa dessa regler kan förare och team tävla på en jämn spelplan samtidigt som de minimerar